REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 • • Voucher upoważnią do skorzystania z usług w Centrum Masażu Otium zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego bonu.
 • • Voucher jest ważny 2 miesiące (data ważności znajduje się na zaproszeniu). W tym okresie należy wykorzystać voucher. Po upływie terminu ważności voucher przepada.
 • • Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 • • W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod nr tel: 732 776 794.
 • • Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie ,że formą płatności za umówiony zabieg będzie Voucher upominkowy.
 • • W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczna lub osobiście , na 24 h przed umówiona wizytą, voucher uznany zostaje za zrealizowany.
 • • Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 • • Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymiany na gotówkę. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z voucherów.
 • • Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do vouchera jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa kwotę wyższą niż wartość vouchera.
 • • Płatności voucherem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 • • Vouchery imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
 • • Voucher na wybrane usługi można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Centrum Masażu Otium.
 • • W przypadku utraty lub zniszczeniu vouchera, Centrum masażu Otium nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowane zaistniałą sytuacją.
 • • Integralną częścią Voucherów jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Centrum masażu Otium. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż akceptuje go w całości.

ZASADY SPRZEDAŻY VOUCHERÓW
 • • Vouchery są wydawane w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 • • Vouchery dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę lub masaż /zabieg.
 • • Vouchery mają formę zaproszenia imiennego.
 • • Vouchery można nabyć w Centrum masażu Otium. Nabycie bonów w salonie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 • • Vouchery można również zakupić online droga mailową: kontakt@otium-centrum.pl.
 • • Za vouchery zamówione przez Internet lub telefonicznie przyjmujemy płatność przelewem na konto bankowe 74 1090 1245 0000 0001 3029 4661. Kupujący przesyła maila z potwierdzeniem przelewu wraz z danymi osoby obdarowanej. Po czym przesyłany jest w formacie pdf na wskazany e-mail.
 • • Na życzenie Kupującego Voucher może zostać wysłany pocztą pod wskazany adres. Opłata za przesłanie Vouchera pocztą wynosi 10pln – bon po otrzymaniu dowodu wpłaty na maila jest wysyłany następnego dnia ( od poniedziałku do piątku).PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 1. Administratorem danych osobowych jest Paulina Jazdończyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Szkoleniowe OTIUM Paulina Jazdończyk NIP: 697 217 28 84. Kontakt email: kontakt@otium-centrum.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danychjest koniecznośc realizacji umowy tj. art.6 ust.1 lit.B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z administratorem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w takiej samej formie jak zgodę wyrażono w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystać z wyżej wymie3nionych praw można poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: kontakt@otium-centrum.pl lub pocztą na adres siedziby administratora. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Ososbowych.

 4. CENTRUM SZKOLENIOWE OTIUM, Paulina Jazdończyk, 64-100 Leszno, Aleje Konstytucji 3 maja 1